Janek Musek

Committed in life, professional at work – nobody can demand more.

Many functions and executive responsibilities in the Association of the Psychologists of Slovenia (Društvo Psihologov Slovenije) including the position of the vice-president (1984-1986), member of several committees of the Association, coauthor of the first Code of Psychological Ethics, Head of Professional Council of the Association (2004 to 2008).

Participated in the leading or executive role in several national and international scientific and professional conferences and congresses including the presidency of the Alps Adria International Symposium (1993) and International Symposium of Culture and International Relations (1993).

Member of editorial board of scientific journals Studia Psychologica (2008-2014), Anthropos (from 1977, Chief Editor from 2002 to 2015), Psychological Horizons (1991 to 1996, Chief Editor from 1993 to 1995), School Field (1990 to 2002), Review for Psychology (Zagreb; 1974 to 1983) and others.

Cofounder of the Institute of Personality Psychology.

Cofounder of the Institute of Ethics and Values Jože Trontelj (2012) and member of the International Advisory Board of the IEV since its foundation in 2014.

Since 2017 member of the Slovenian National Committee of Medicine Ethics (one of the first National Committees of Ethics in the world).

Major professional contributions


Na poti k družbi modrosti (On the way to the society of wisdom). 1. izd. Ljubljana: Inštitut za etiko, 2013. 56 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-93606-0-6. [COBISS.SI-ID 270137600]

Economy and values after a century of empirical research. V: POLIČ, Marko (ur.), BAJEC, Boštjan (ur.), KOMIDAR, Luka (ur.). Values and economy : proceedings of the 32nd IAREP Conference, [Ljubljana, 2007]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2007, str. 12-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 35181410]

Near-death experiences. V: DETELA, Andrej (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 = Cognitive science = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002, str. 120. [COBISS.SI-ID 17106983] (together with Matjaž Gams)

The Future of Slovenia (Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike), 2003

Psihološka podoba panonskega človeka (Psychological profile of the Pannonian man). V: BALAŽIC, Janez (ur.), FUJS, Metka (ur.). Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij : zbornik referatov z Znanstvene konference ob 80. obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji, Murska Sobota, 9. do 11. september 1999, (Zbornik soboškega muzeja, Posebna izdaja). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2000, str. 155-167. [COBISS.SI-ID 3163443]

The universe of human values : a structural, developmental and societal model. Quark, ISSN 1318-2641. [English ed.], 1998, str. 31-33, portret. Ilustr. [COBISS.SI-ID 76797696]

Humor kot sestavina življenjskega smisla = [Humor as a constitutive part of the life sense]. V: REHAR, Viktorija (ur.). Humor in zdravje : [zbornik] = Humor and health : [proceedings]. Celje: Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije, 1997, str. 57-65. [COBISS.SI-ID 7334617]

Teorije osebnosti kot podlaga šolskega svetovalnega dela (Theories of personality as basis of the professional work in the school). V: RUPAR, Brigita (ur.), POČERVINA, Lojzka (ur.). Profesionalizacija šolskega svetovalnega dela : posvet : Portorož, 24.-26.4.1996. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev, Sekcija šolskih svetovalnih delavcev, 1996, str. 15-23. [COBISS.SI-ID 3125346]

The impact of transitional changes on value systems in Postcommunist Europe : the implications for the higer education reform processes. V: Perspectives in higer education reform : based upon the sixth annual conference held in prague, Czech Republic, November 3-6, 1996. [Warszawa]: Central and East European Center: Alliance of university for democrasy, 1997, str. 15-21. [COBISS.SI-ID 4744546]

The psychological basis of multiple identity. V: NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (ur.). Overlapping cultures and plural identities = Cultures partielles et identités multiples : European project, The multiple identity: what is it and how does it work? : Ljubljana, June 19-20, 1994, (World decade for cultural development). Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za Unesco: = Slovenian National Commission for Unesco: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies, 1995, str. 9-28, tabele. [COBISS.SI-ID 4448845]

Duhovna kriza, vrednote in psihologija. Psihološka obzorja, ISSN 1318-1874. [Tiskana izd.], december 1993, vol. 2, št. 3/4, str. 123-141. [COBISS.SI-ID 340317]

Položaj psihologije v družbi : znanstveno teoretične in družbeno praktične pobude za nastanek in razvoj moderne psihologije. (The position of psychology in the society). V: GREGORAČ, Janez (ur.). Posvetovanje psihologov Slovenije, Radenci, november 1985. Ljubljana: Društvo psihologov SR Slovenije, 1986, str. 19-25. [COBISS.SI-ID 10338146]

Major editorial appointments